Frivillig.me

Velfærd er noget vi skaber sammen – det frivillige Danmark

Undervisningsforløb i Samfundsfag 8. - 9. klasse

Vores velfærdssamfund er under pres, og Danmark står overfor store økonomiske og samfundsmæssige udfordringer i forhold til at fastholde den velfærd, vi har udviklet gennem de sidste 40 år. Den ældre del af befolkningen bliver større og større samtidig med, at de hænder, der skal finansiere velfærden, bliver færre og færre. Som nation er vi nødt til at finde nye veje og gentænke vores unikke velfærd.

Med frivilligt arbejde er man som borger selv med til at skabe den forandring, man ønsker, og tage ansvar for det samfund, man er en del af. Men hvordan kan I unge, som er Danmarks fremtid, medvirke til at skabe en kultur, der tænker innovativt og på tværs af sektorer og fagligheder og sikre, at den berømmede danske velfærdsmodel også eksisterer om 50-60 år, når det er Jer, der bliver pensionister?

På Frivillig.me har vi samlet tre film om det frivillige Danmark, foreningsliv og velfærd. De projekter, de beskriver, er eksempler på forskellige former for frivillighed og foreningsarbejde, der på hver sin måde har gavnet såvel de frivillige som det lokalmiljø, de er en del af.

Filmene med tilhørende undervisningsmateriale er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Filmene er produceret af Copenhagen Film Company, og undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med folkeskolelærer, Claus Abildgaard.