Frivillig.me

Forløbet er målrettet Samfundsfag 8. – 9. klasse. Formålet med filmene er at give eleverne en introduktion til begreberne frivillighed, "Foreningsdanmark", social innovation og disses betydning for den danske velfærdsmodel. Forløbet svarer til 6 - 8 lektioner og hver film varer 11-14 minutter. Der er udarbejdet lærervejledning til hver enkelt film. Projektet retter sig mod flg. kompetenceområder for Samfundsfaget:

Politik

 • Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt, regionalt, nationalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

 • De 3 niveauer: Civilsamfundet, kommunalpolitik og beslutningerne i Folketinget

Demokrati

 • Eleven kan identificere demokratiformer og andre styreformer.

 • Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

 • Eleven har viden om demokrati og andre styreformer.

 • Eleven har viden om demokratiopfattelser.

Det politiske system, retsstat og rettigheder

 • Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune.

 • Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat.

 • Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark

 • Eleven har viden om demokrati og retsstat.

Sociale og kulturelle formål

 • Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Socialisering

 • Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialisering

  .
 • Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse.

De innovative processer

kan ses i fire dimensioner, der gensidigt understøtter hinanden: omverdensforståelse, kreativitet, personlig stillingtagen og evne til handling.

Links til lærervejledninger:

 • Link - Lærervejledning til Aldrig mere

 • Link - Lærervejledning til Frivillig fodbold

 • Link - Lærervejledning til Når frivillige skaber velfærd